Не мога да променя цената на услугата.

За да промените цената на дадена поръчката, отидете на екрана съдържащ информация за нея и докоснете иконката за редактиране Редактиране срещу цената.
 
Цена на поръчка
 
В случай че не виждате иконката за редактиране Редактиране, то вашите права са ограничени. Свържете се с офиса и някой от операторите ще отбележим промяната на цената на услугата в системата.
 
Ако желаете сами да можете да правите промени по цените на поръчките ви, то е необходимо да обсъдите правата ви за достъп с вашия ръководител/партньор.