Започване и приключване на поръчка.

Изключително важно е да отбелязвате когато започвате и когато приключвате дадена поръчка. По този начин приложението отчита колко време сте прекарали за извършването на дадена поръчка. Тази информация е важна при пресмятане на вашето възнаграждение.
 
След като вече сте на адреса и сте готови да започнете работа:
 

Започване на поръчка

1. Изберете съответната поръчка.
 
Екран с поръчки
 
2. Докоснете бутона „Към поръчката“.
 
Екран с информация за поръчка
 
3. Докоснете големия зелен бутон „Старт“ за да започнете работа.
 
Екран започване на поръчка
 
When you tap the green button, it will change to a blue ‘Check Out’ button and the timer will begin to count the time you are spending on the job.
След като докоснете зеления „Старт“ бутон той ще бъде заменен от син „Стоп“ бутон. Приложението отчита
времето на престоя ви на този адрес. Ако поради някакава причина се забавите повече от
предварително уговореното време, приложението ще го отчете.
 
Екран завършване на поръчка
 
Важно е да не докосвайте „Стоп“ бутон преди да сте приключи с поръчката.

Приключване на поръчка

1. След приключите с поръчката и сте готови да напуснете адреса на клиента, докоснете „Стоп“ бутон.
Екран завършване на поръчка
 
2. Bfantastic ще ви помоли да потвърдите, че желаете да приключите поръчката. Докоснете ‘YES’ за да приключите поръчката. При потвърждаване, таймерът спира да отчита време и поръчката се счита за
завършена.
 
Потвърждаване за приключване на поръчка
 
3. При някои от поръчките е възможно да се появи списък с въпроси. Отбележете отговорите на всички от тях и докоснете „Send“.
 
Чеклист при приключване на поръчка
 
4. След това ще се появи прозорец за репорта ви. Задължително е да попълните сумата, която сте получили като плащане в брой. В случай, че плащането е направено с карта, въведете ‘0’. Като информация е въведена, докоснете бутона „Изпрати“.
 
Изпращане на отчет
 
Ако видите екранът изобразен по-долу, то вие успешно сте приключили с поръчката ви и можете да преминете към следващата.
 
Екран на приключена поръчка